Hovenier voor tuinen met inhoud Bij het reguliere of eenmalig onderhoud ga ik vakkundig en zorgvuldig te werk. Bij snoeien en wieden streef ik naar behoud van de waarden voor natuur en de klant. De manier waarop men wil dat gesnoeid en gewied moet worden zegt ook iets over de klant. Wat voor de één onkruid is, is voor een ander juist een waardevolle plant. Waar een overhangende tak voor de één een bron van ergenis is is het voor een ander juist een teken van schoonheid. Mijn voorkeur gaat uit naar handmatig en gifvrij werken. Maar waar nodig kan ik gebruik maken van gemotoriseerde gereedschappen en (uiteraard natuurlijke) bestrijdingsmiddelen.