Hovenier voor tuinen met inhoud Als het ontwerp u aanspreekt (en we overeenstemming hebben over de offerte) leg ik de tuin voor u aan. U kunt er ook voor kiezen onderdelen van het ontwerp in uw tuin aan te passen. Soms kan een kleine verandering (zoals een struik die inkijk afschermt, of een rand die een border accentueert) het verschil maken tussen een tuin waar men op uitgekeken is en een tuin waar het goed toeven is. Ik vind het prettig om ook tijdens de aanleg contact te houden met de klant over het verloop. Soms kan een ingreep tijdens het aanlegproces een verandering op gang brengen in de manier waarop de klant naar de tuin kijkt. Ik vind het daarom belangrijk om ook gedurende de aanleg het overleg open te houden.